Jari Hakola

HAKOLA

Jari Hakola

ELÄMÄNTAPANA HUONEKALUYRITTÄJYYS

Jari Hakola johti sekä itse yritystä että Hakolan tehdasta melkein neljänkymmenen vuoden ajan. Nykyisin Jari toimii Hakolalla Senior Advisor -roolissa. Huonekalualan uudistajana toimiminen on vaatinut uskallusta yhdistää jurvalainen puuseppäosaaminen ja digitalisaation mahdollisuudet.

Jari Hakola
Hakolan tehdas

Miten Hakolan lisääntynyt kysyntä näkyy Jurvassa?

Hakolan menestys on tuonut Jurvan Niemenkylään merkittävästi lisää elämää. Tehtaaltamme lähtee maailmalle koko ajan enemmän huonekaluja, ja se tuo positiivista energiaa kaikille. Näemme konkreettisesti sen, että kotimaisella huonekalulla on jälleen kysyntää. Tämä vahvistaa uskoamme siihen, että olemme uudistumisessa oikealla tiellä.

Hakolan tehtaan työntekijät

Miltä yrityksen johtaminen tuntuu hankalina hetkinä, ja entä kasvukausina?

Tulin yritykseen mukaan 80-luvun alussa. Sen jälkeen olemme kokeneet nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä, 90-luvun laman, halvalla tuotettujen bulkkihuonekalujen saapumisen Suomeen ja nyt 2010-luvulla uuden kasvun.

Pitkän urani aikana olen huomannut, että omavaraisuus, osaava henkilökunta ja hyvät suhteet rahoittajiin, yhteistyökumppaneihin ja mediaan ovat avainasemassa yritystoiminnassa. Huonoina aikoina hyvä perusta voi pelastaa yrityksen vaikka kauppa ei kävisikään, ja hyvinä aikoina sen päälle on helppo rakentaa tervettä kasvua.

Tyttäreni mukaan tulo vuonna 2015 antoi meille hyvän suunnan sekä brändin että digitaalisten kanavien kehittämisessä. Annaleenan kanssa työskenteleminen on antoisaa, ja olen onnellinen että perheyrityksellämme on nyt jatkaja.

Mitä ajatuksia oman yrityksen liiketoimintamallin muutos herättää?

Digitalisaatio on tuonut yrityksellemme aivan uusia mahdollisuuksia. Olemme aina sijainneet kaukana asiakkaista, ja digitalisaation ansiosta tällä välimatkalla ei ole enää merkitystä.

Verkkokauppamme toimii sekä myyntikanavana että informaation lähteenä niille, jotka vasta pohtivat huonekalun hankintaa ja haluavat kartoittaa eri vaihtoehtoja. Digitaalisissa kanavissa tapahtuvan markkinoinnin, verkkokaupan ja kivijalkaliikkeen onnistunut yhdistäminen on ollut avain menestykseemme.

Myynnin ja markkinoinnin siirtyminen verkkoon on ollut minulle sekä positiivinen että haastava asia. Olen iloinen, että olemme onnistuneet rekrytoimaan osaavia, nuoria ihmisiä jotka pystyvät ottamaan vastuun yrityksen näkyvyydestä digitaalisissa kanavissa.

Mihin suuntaan toivoisit Hakolan liiketoiminnan menevän tulevaisuudessa?

Tällä hetkellä toimimme vain Suomessa, ja täytyy myöntää että kansainväliseen sarjaan nouseminen kiehtoo. Laajentaminen esimerkiksi Euroopan markkinoille vaatii suuria panostuksia myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen ja logistiikkaan. Tulevaisuuden haasteenamme onkin näiden osa-alueiden kehittäminen, jotta voimme siirtyä tekemään kansainvälistä kauppaa pitäen tuotannon kuitenkin edelleen Suomessa.

Hakola perhe

LUE SEURAAVAKSI:

Kotimainen käsityö valmistuu yhdessä

Hakola juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan ja sen kunniaksi vuoden teemamme on ”yhdessä”. Maailma on monin tavoin erilainen kuin vuonna 1963, mutta olemassaolomme syy ei ole muuttunut mihinkään.

Lue lisää
Sari Holopainen aloittaa uutena toimitusjohtajana

Toimitusjohtajanamme vuodesta 2019 saakka toiminut Annaleena Hakola siirtää toimitusjohtajuuden kaupalliselle johtajallemme Sari Holopaiselle, joka tuli taloon Ikean kaupallisen johtajan paikalta vuonna 2020. Annaleena Hakola itse vastaa edelleen luovasta johdosta ja siirtyy nyt myös hallituksen puheenjohtajaksi.

Lue lisää
Eero Hakola

Jurvan kunnassa Etelä-Pohjanmaalla on pitkät perinteet huonekalujen valmistukselle. Käsityöläisammattien suosio juontaa juurensa 1800-luvulle asti, jolloin puusepäntaito siirtyi isältä pojalle. Huonekaluja valmistettiin lähes joka talossa, ja parhaimmillaan Jurvassa toimi yli 60 huonekaluyritystä ja puusepänliikettä.

Lue lisää