Jari Hakola

HAKOLA

Jari Hakola

ELÄMÄNTAPANA HUONEKALUYRITTÄJYYS

Jari Hakola on johtanut sekä itse yritystä että Hakolan tehdasta jo kohta neljänkymmenen vuoden ajan. Nykyisin Jari toimii Hakolan operatiivisena johtajana. Huonekalualan uudistajana toimiminen on vaatinut uskallusta yhdistää jurvalainen puuseppäosaaminen ja digitalisaation mahdollisuudet.

Jari Hakola
Hakolan tehdas

Miten Hakolan lisääntynyt kysyntä näkyy Jurvassa?

Hakolan menestys on tuonut Jurvan Niemenkylään merkittävästi lisää elämää. Tehtaaltamme lähtee maailmalle koko ajan enemmän huonekaluja, ja se tuo positiivista energiaa kaikille. Näemme konkreettisesti sen, että kotimaisella huonekalulla on jälleen kysyntää. Tämä vahvistaa uskoamme siihen, että olemme uudistumisessa oikealla tiellä.

Hakolan tehtaan työntekijät

Miltä yrityksen johtaminen tuntuu hankalina hetkinä, ja entä kasvukausina?

Tulin yritykseen mukaan 80-luvun alussa. Sen jälkeen olemme kokeneet nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä, 90-luvun laman, halvalla tuotettujen bulkkihuonekalujen saapumisen Suomeen ja nyt 2010-luvulla uuden kasvun.

Pitkän urani aikana olen huomannut, että omavaraisuus, osaava henkilökunta ja hyvät suhteet rahoittajiin, yhteistyökumppaneihin ja mediaan ovat avainasemassa yritystoiminnassa. Huonoina aikoina hyvä perusta voi pelastaa yrityksen vaikka kauppa ei kävisikään, ja hyvinä aikoina sen päälle on helppo rakentaa tervettä kasvua.

Mielestäni toimitusjohtajan tärkein tehtävä on ylläpitää henkilökunnan uskoa tekemiseen. Kun yrityksen sisällä vallitsee positiivinen tunnelma ja kaikki tekevät töitä yhteisen tavoitteen eteen koen onnistuneeni johtajana.

Tyttäreni mukaan tulo vuonna 2015 antoi meille hyvän suunnan sekä brändin että digitaalisten kanavien kehittämisessä. Annaleenan kanssa työskenteleminen on antoisaa, ja olen onnellinen että perheyrityksellämme on nyt jatkaja.

Mitä ajatuksia oman yrityksen liiketoimintamallin muutos herättää?

Digitalisaatio on tuonut yrityksellemme aivan uusia mahdollisuuksia. Olemme aina sijainneet kaukana asiakkaista, ja digitalisaation ansiosta tällä välimatkalla ei ole enää merkitystä.

Verkkokauppamme toimii sekä myyntikanavana että informaation lähteenä niille, jotka vasta pohtivat huonekalun hankintaa ja haluavat kartoittaa eri vaihtoehtoja. Digitaalisissa kanavissa tapahtuvan markkinoinnin, verkkokaupan ja kivijalkaliikkeen onnistunut yhdistäminen on ollut avain menestykseemme.

Myynnin ja markkinoinnin siirtyminen verkkoon on ollut minulle sekä positiivinen että haastava asia. Olen iloinen, että olemme onnistuneet rekrytoimaan osaavia, nuoria ihmisiä jotka pystyvät ottamaan vastuun yrityksen näkyvyydestä digitaalisissa kanavissa.

Mihin suuntaan toivoisit Hakolan liiketoiminnan menevän tulevaisuudessa?

Tällä hetkellä toimimme vain Suomessa, ja täytyy myöntää että kansainväliseen sarjaan nouseminen kiehtoo. Laajentaminen esimerkiksi Euroopan markkinoille vaatii suuria panostuksia myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen ja logistiikkaan. Tulevaisuuden haasteenamme onkin näiden osa-alueiden kehittäminen, jotta voimme siirtyä tekemään kansainvälistä kauppaa pitäen tuotannon kuitenkin edelleen Suomessa.

Hakola perhe

HAKOLAN TUOTTEITA:

2.250,002.480,00
560,00620,00
4.245,004.495,00
2.250,002.480,00
560,00620,00
4.245,004.495,00
2.250,002.480,00
560,00620,00
4.245,004.495,00